IT and Knowledge Management 2011


III konferencja

IT and Knowledge Management 2011

Jurata, 10-11.04.2011


ITAKM'2011 - Strona główna


Infozit

Infozit


zaprasza do udziału w trzeciej edycji konferencji


IT and Knowledge Management 2011


która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2011

w Juracie


Z ł o t y   p a r t n e r :

IBM

IBM
P a r t n e r z y    k o n f e r e n c j i :

Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu

Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Politechnika Gdańska

Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi
Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi
Politechnika Gdańska
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne